ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐỐI TÁC SÁNG KIẾN ĐỔI MỚI SÁNG TẠO MEKONG (MEKONG INNOVATION INITIATIVE)

Kính gửi Quý Tổ chức, Doanh nghiệp

Sáng kiến Đổi mới sáng tạo Mekong (Mekong Innovation Initiative - MII) nhằm tìm kiếm, quy tụ các giải pháp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số với mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững cho khu vực Mekong. Sáng kiến được khởi xướng bởi Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC), Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng với sự phối hợp của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hòa Kỳ (USAID) và các đối tác trong, ngoài nước.

Mục tiêu của Sáng kiến: (1) Hỗ trợ phát triển kinh tế dựa trên đổi mới sáng tạo cho khu vực Mekong trong các lĩnh vực: Nông nghiệp, Du lịch, Giáo dục, Tài chính, Công nghệ, Môi trường… (2) Thúc đẩy, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại khu vực Mekong, nhằm đưa nơi đây trở thành tâm điểm thu hút các nguồn lực, giải pháp đổi mới sáng tạo. (3) Thúc đẩy, nâng cao nguồn nhân lực cho đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và chuyển đổi số, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế. (4) Phát triển bền vững về môi trường và bình đẳng giới.

Để Sáng kiến MII được triển khai hiệu quả, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia kính mời quý doanh nghiệp/tổ chức có các nguồn lực hỗ trợ hoặc các giải pháp, sản phẩm, quy trình đổi mới sáng tạo tham gia, trở thành Đối tác của Sáng kiến. Nội dung chi tiết và cách thức đăng ký tham gia Đối tác của Sáng kiến được đăng tại tại website mii.nic.gov.vn.

Mọi thông tin liên quan, vui lòng liên hệ Bà Lê Minh Anh, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư :

Điện thoại : 0964838466

Email : 1402leminhanh@gmail.com

Rất mong nhận được sự đồng hành của Quý tổ chức/Doanh nghiệp./.

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO QUỐC GIA
Vietnam National Innovation Center
TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO QUỐC GIA
Vietnam National Innovation Center
TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO QUỐC GIA, BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 08044838
Email: htdn.nic@gmail.com
© 2022. All Rights Reserved.